Entreprenör Etapp2

För markarbeten inom Bredband / Etapp2 ansvarar i nuläget följande entreprenörer: Huvudentreprenad ELTEL Networks, Anders Nylund, 070-2039012 Nybyn & Allsån Underentreprenör gräv / schakt = BD-Maskin, Fredrik Viljegård, 070-3464909 Lomträsk Underentreprenör gräv / schakt = Markbyggnad Toivanen AB, Robert Henriksson,

Telia ny kommunikationsoperatör

Under hösten/vintern 2018 kommer Telia/Zitius att överta rollen som kommunikationsoperatör i kommunens bredbandsnät. I praktiken övertar Telia/Zitius befintligt KO avtal med nätstruktur, tjänsteleverantörer och slutkunder. Med andra ord så gäller det KO avtal som kommunen har tecknat även fortsättningsvis. I

Beslut / Byggstart Etapp2

Förberedelserna inför utbyggnaden går vidare, beslut om verkställighet är taget i KsAu. Byggnationen påbörjas under vår/vinter i samverkan med Vattefall. OPTO anläggs i stolplinje för högspänning mellan Nybyn & Allsån, kabelrör samförlläggs in till N.Tallvik. I byarna förläggs områdesnät med