bredband.overkalix.se/dokument/
Här hittar du blanketter för kommunens anslutningsavtal och markupplåtelseavtal.

Denna sida i .pdf format hittar du -->Här! (Öppna med Acrobat Reader)

Anslutningsavtal
Fastighetsägare som vill ansluta sin fastighet till bredbandsnätet ska fylla i och skicka in ett 'Anslutningsavtal' - Normalt är det den som äger fastigheten som beställer och skriver under avtalet, avtalet är bindande.

Anslutningsavtal_ifyllbar_v.1.03.pdf

Notera: Avtals-blanketten kan fyllas i med dator, högerklicka och välj att spara ner dokumenten lokalt, öppna sedan dokumenten med t.ex. adobe acrobat reader

Så här fyller du i blanketten 'Anslutningsavtal'Så här fyller du i blanketten 'Anslutningsavtal' (Se bild ovan)
Fyll i beställarens (betalarens) fullständiga postadress och kontaktuppgifter, normalt är det adressen & kontaktuppgifter till fastighetsägaren som också är den som skriver under beställningen. Dessa adressuppgifter används fortsatt för kommunikation mellan kommunen och beställaren / fastighetsägaren.
Här fyller du i uppgifter om var anslutningen ska göras, adress, fastighetsbeteckning o.s.v. Om adressen för anslutningen är samma som i punkt 1, så behöver du inte skriva något här.
Här anger du vilken typ av anslutning som ska göras:
KANALISATION Avser endast kanalisation (kabelrör) fram till avlämningspunkt vid fastigheten** för senare komplettering. (Ej fullständig / aktiv anslutning)

ANSLUTNING Avser kanalisation (kabelrör) fram till avlämningspunkt vid fastigheten** samt,- inblåsning av fiber, håltagning, insvetsning och inkoppling av fiberkonverter.

** (Allt erfoderligt material ingår i respektive avgiften)- Gräv arbete på egen fastighet ingår inte i respektive avgiften.

Kryssa i att du har läst igenom avtalet. Här anger du även om du vill delbetala, kommunen kan dela upp betalningen på fyra under ett år (Var tredje månad) - Om du behöver längre avbetalningstid kan du kontakta Sparbanken Nord / Överkalix för ev. nyttjande av deras 'Fiberlånet'.

Så är det bara underskriften som återstår, här skriver beställaren under, normalt är det fastighetsägaren / fastighetsägarna som skriver under (Samma som angivits i punkt1)Markupplåtelse avtal
Med markupplåtelseavtalet ger du ett medgivande (Tillåtelse) att nätägaren (Kommunen) får anlägga och underhålla en opto-fiber kabel på din (Markägarens) mark. Markupplåtelseavtalet är en del av anläggningen, avtalet medger att nätägaren (kommunen) kan omvandla detta upplåtelseavtal till s.k. ledningsrätt när eller om detta skulle blir aktuellt.

Kommunen kan komma att teckna markupplåtelse avtal med markägare som inte berörs av själva bredbandsutbyggnaden, det kan t.ex. vara vägföreningar eller ägare av jordbruks och skogsfastigheter som passeras vid byggnationen.

Markupplåtelseavtal_ifyllbar_v.1.03.pdf

Notera: Avtals-blanketten kan fyllas i med dator, högerklicka och välj att spara ner dokumenten lokalt, öppna sedan dokumenten med t.ex. adobe acrobat reader

Så här fyller du i blanketten 'Markupplåtelseavtal'
Så här fyller du i blanketten 'Markupplåtelseavtal' (Se bild ovan)
Här anger du vilken fastighet som berörs, skriv in fastighetsbeteckningen och ev. adress om sådan finns.
Fyll i fastighetsägarens fullständiga postadress och kontaktuppgifter. För företag, samfällighet eller vägförening anges behörig firmatecknare här. Dessa adressuppgifter används fortsatt för kommunikation mellan kommunen och beställaren / fastighetsägaren.
Här anger fastighetsägaren ev. önskemål eller anvisningar / undantag som du vill delge nätägaren (Kommunen) du kan även rita en skiss / karta på ett separat papper som bifogas antalet, om du gör det skriver du 'se bifogad skiss'

Så är det bara underskriften som återstår, här skriver markägaren under, om fastigheten har flera delägare skall samtliga delägare skriva under. För företag, samfällighet eller vägförening ska behörig firmatecknare skriva under avtalet.

Färdigt ifyllda avtal lämnar nu in till Överkalix kommun / IT-kontoret

Du kan även skicka in avtalen med posten till:

	Överkalix Kommun
	Att./ IT-Kontoret
	95681 ÖVERKALIX


Har du frågor och funderingar så kontaktar du ansvariga på Överkalix kommun

Göran Larsson - ÖVERKALX KOMMUN - 070-6327883 - goran.larsson@overkalix.se
Ingemar Hansson - ÖVERKALIX KOMMUN - 070-1062484 - ingemar.hansson@overkalix.se