Under vecka 32 börjar man att göra rörtryckningar under vägar i Grelsbyn och Brännaberget.

Steg 1 i byggnationen är rörtryckning under vägar
Steg 2 Anläggning av opto-rör och multiduct för stommen genom byn
Steg 4 kanalisation för kundanslutningar
Steg 5 Inskarvning i kabelskåp och kundanslutningar
Steg 6 Färdigställning av anläggning / Återställning av mark
Steg 7 Återställning av vägar

Rev. 2016.08.10

Grelsbyn / Brännaberget

Leave a Reply