I enlighet med regelsystemet (Lag om samverkan 1 Juni 2016) har samverkan / samutnyttjande av befintlig infrastruktur aktualiserats i området. Diskussioner med nätägare har initierats, stödansökan har med anledning av detta lagts vilande då en ansökan om statlig medfinansiering under rådande omständigheter INTE kan beviljas.

Syftet med lagen är att befintliga nätägare skall göra sin infrastruktur tillgänglig för att minska kostnader för nyetablering av infrastruktur för bredband –> Läs mera om ‘Utbyggnadslagen

Status: Projektansökan (Vilande)

Utbyggnaden omfattar byarna: Hällan, Kangis, Hedensbyn, landet, Gyljeheden och Gyljen

Not1. Områden omfattas i nuläget INTE av Telias teknikskifte. Per definition (PTS) har boende i området tillgång till bredband (ADSL/VDSL), detta medför att området i nuläget inte kan erhålla statliga stöd för utbyggnad med optofiber.

Etapp 4 – Samverkan

Leave a Reply