Byggnationen går vidare, inför vintern kommer grävarbeten att avstanna av ‘naturliga skäl’ – Gräv entreprenören beräknar att hinna gräva stommen genom Brännaberget till Vislakt / Sandudden. Kundanslutningar sker fortlöpande under arbetets gång. Förhoppningen är att även kundanslutningar hinner genomföras innan tjälen kommer.

Boheden / Hultet kommer att samordnas med planerade förändringar som El-distributören Vattenfall gör i området våren / sommaren 2017.

Grävarbeten har i ‘princip’ färdigställts i Svartbyn, under hösten / vintern tar fiberarbeten vid med färdigställande av nätet, –Läs mera om färdigställande av nät – Driftssättning ska kunna ske under vårvintern 2017.

Status – Etapp1

Leave a Reply