Uppstart RÖDUPP
========================
Uppstart med byaprojektgrupp 2016-10-26 18:00 Byastugan / Rödupp
Thomas.N, Börje.G, Annika.G, Johan.B, Göran.L

Gruppen arbetar med intresseanmälningar inom ett avgränsat området,
Björkholmen i söder, Lillselet i Norr. (Rita gärna på Karta)

Sedan kan området även delas upp i mindre områden för att förenkla ‘bearbetningen’ + Arbetsfördelning
Man ‘avverkar’ ett mindre del-område under begränsad tid, för att återkoppla i samma område efter
3-4veckor.

Projektgruppen har ‘Arbetsmaterial’ att bearbeta a.s.a.p. för uppstart av inventeringen.
(Annika)

Projektgruppen sammanställer en lista på arbetsställen inom området, gärna med koordinater.
(Börje, Thomas)
========================
/Göran

Uppstart RÖDUPP

Leave a Reply