Kommunen har nu startat upp ett projekt för att anlägga ortssammanbindande nät i kommunen. Ansökan för tre sträckor är inlämnad till Tillväxtverket – Sträcka 1 går österut och ska binda samman områden / byar i etapp 2 = Nybyn, Allsån och Lomträsk – Sträcka 2 går på västra sidan upp längs kalixälven och ska binda samman områden / byar i etapp 3 = Kalixälv upp till Jockfall – Sträcka 3 går söderut ner till Kypasjärv. Kommunstyrelsen har Ks §18-2017 beslutat om ansökan samt medfinansiering.

tillvaxtverket_logga

Ortssammanbindande – Projekt 772

Leave a Reply