Överkalix kommun har initierat ett flertal bredbandsprojekt. Ett flertal ansökningar ligger inne hos Tillväxtverket och hos Lanbruksverket.

I etapp 1 pågår byggnation för fullt, etappen omfattar byarna Svartbyn, Grelsbyn, Sandudden, Vislakt, Boheden & Hultet. Driftssättning av Svartbyn och Hultet beräknas ske under Maj månad. Övriga vid strax efter halvårsskiftet.

Etapp 2 omfattar byarna Nybyn, Allsån och Lomträsk, byggstart planeras till försommaren 2017 (Förutsätter beviljad ansökan)

Etapp 3 omfattar byarna norr om Nybyn, norrut längs Kalix älv’s östra och västra sida upp t.o.m. Jockfall samt Lansjärv, byggstart planeras till sommaren / hösten 2017 (Förutsatt beviljad ansökan)

Etapp 4 omfattar byarna längs E10 f.o.m. Kangis upp t.o.m. Gyljeheden. byggstart planeras till sommaren 2018 (Förutsatt beviljad ansökan)

Etapp 5 omfattar byarna Miekojärvi, Alsjärv och Kypasjärv, byggstart planeras till sommaren 2018 (Förutsatt beviljad ansökan)

Byggstart 2017 — 2018

Leave a Reply