Inkoppling

Viss förvirring råder vad som gäller vid inkoppling av fiberanslutningen hos kund. Anslutningen förutsätter att fiberslangen grävts fram från avlämningspunkten** till det ställe som du vill ha in fibern på i ditt hus. (**Max 20meter från huset) Installatören borrar hål

Täckningskollen

Överkalix kommun har i samverkan med Region Norrbotten och Täckningskollen.se genomfört en Leverantörsoberoende täckningskontroll av verksamma mobiloperatörer inom vår kommun Tanken är att en oberoende mätning av faktisk utomhustäckning ska kunna användas för att underlätta användning av näten och hjälpa användare

Etapp2 Nybyn-Allsån-Lomträsk

Stödansökan är nu beviljad! – För boende i Nybyn – Allsån – Lomträsk är det nu dax att skriva och skicka in Anslutningsavtal & Marknyttjandeavtal så att arbetet med byggnationen kan fortskrida. Byggstarten samordnas med Vattenfall och den ombyggnation av