Stödansökan är nu beviljad! – För boende i Nybyn – Allsån – Lomträsk är det nu dax att skriva och skicka in Anslutningsavtal & Marknyttjandeavtal så att arbetet med byggnationen kan fortskrida.

Byggstarten samordnas med Vattenfall och den ombyggnation av EL-Nätet som ska utföras, i nuläget är datum för byggstart något oklart. Då projekt-tiden går ut 2018-12-31 kommer projektet att startas SENAST våren / sommaren 2018, med eller UTAN samverkan med Vattenfall! /G

Etapp2 Nybyn-Allsån-Lomträsk