Byggstart Etapp2

Vattenfall påbörjar byggnation av ny högspänningslinje N.Tallvik –> Nybyn –> Allsån. Vattenfall Service har fått entreprenaden och byggnation av sträckan beräknas påbörjas under hösten/vintern 2017/2018. Stödansökan för bredbandsutbyggnad ‘Etapp-2’ (Jordbruksverket) samt ansökan för stöd ‘Ortssammanbindande nät Öster’ (Tillväxtverket) är sedan