Telia / Skanova har för avsikt att påbörja fiberutbyggnaden inom centralorten (Bränna) inom närtid! (v.42/43)

Entreprenör och byggansvarig är ELTEL-NETWORKS.
EltelLOGO_CMYK_351px     Telia-fixed

Kontakt: ELTEL-NETWORKS / Bengt Kruuka 076 100 74 47 / Anders Nylund 070 203 90 12

Om problem uppstår under byggnationen (Väg avgrävningar / återställning o.s.v.) så ska ni kontakta entreprenören: ELTEL-NETWORKS eller nätägaren SKANOVA.

Notera att Överkalix kommun inte medverkar i utbyggnaden, nätägaren har tillstånd / medgivande att utföra erf. arbeten i gata / vägområde och på kommunal mark under därför uppställda villkor.

Uppdaterad information på: http://bredband.overkalix.se

Telia fiber i centralorten