Finansiering av bredbandsprojekt Etapp 3, Etapp 4 och Etapp 5 är nu klart per 2017.11.02 (Kommunens diarie nr# 000022-2017)

Projektbeskrivning Etapp-3
(Kalixälvdal, Lansjärv)

Projektbeskrivning Etapp-4
(E10 området)

Projektbeskrivning Etapp-5
(Allsjärv, Miekojärvi, Kyppasjärv,Lansån)

Projektarbetet kommer nu att övergå till faktisk beredning av byggnation, där inhämtning av anslutningsavtal och markupplåtelseavtal är prioriterat. Om du gjort intresseanmälan så är nu nästa steg att skicka in ditt anslutnings,- och markupplåtelseavtal. Fyll i dokumenten och skicka in dom till: Överkalix kommun, IT-kontorte, 95681 ÖVERKALIX

Blanketter och instruktion på hur du fyller i dom ligger –> Här!

Beviljade projektstöd