Vi behöver bra uppställningsplatser för det material som ska användas under byggnationen.
Lämpliga platser / områden bör vara hårdgjord yta med direkt access till byaväg (Större väg)
(Helst centralt i byn)

Uppställningsplatserna behövs under tidsperiod: Maj-2018 –> September-2019
Under byggtiden är uppställningsplatsen ‘central’ för verksamheten och trafikeras
med entreprenad maskiner flera gånger dagligen.

På uppställningsplatsen läggs…
– Kabelrullar (3-5 stora & 8-10 mindre)
– Lastpallar, 10tal med skåp, brunnar, installationsmaterial
– Ett antal högar med återställnings,- fyllnadsmaterial + stenar för bortforsling.

Hör av er med förslag på lämpliga uppställningsplatser i respektive by: Nybyn / Allsån / Lomträsk

Uppställningsplatser Etapp2