Förberedelserna inför utbyggnaden går vidare, beslut om verkställighet är taget i KsAu. Byggnationen påbörjas under vår/vinter i samverkan med Vattefall. OPTO anläggs i stolplinje för högspänning mellan Nybyn & Allsån, kabelrör samförlläggs in till N.Tallvik. I byarna förläggs områdesnät med start ca. v22 – Läs mera om byggprocessen –>Här!

VIKTIGT! – Etapp2 – Avtalsstopp 2018.08.24
I samråd med entreprenören har vi satt ‘Avtalsstopp’ till 2018.08.24, det innebär att vi måste få in anslutningsavtal & markupplåtelseavtal före detta datum för att anslutningen av fastigheten ska kunna genomföras inom projektet och till fastställd kostnad – Avtal som kommer in efter detta datum kommer att hanteras som tillkommande anslutning och offereras kund till faktisk kostnad. (= Kunden betalar 100% av kostnaden för anslutningen)

**Välj att spara ner dokumenten lokalt, öppna sedan dokumenten med adobe acrobat reader

Information om hur du fyller i anslutnings- och markupplåtelseavtal hittar du –>Här!

Beslut klart 2017.12.04 KsAu §151 ‘Byggstart Etapp 2, bredband till byn’ – Läs mera–> beslut_etapp2.pdf
Preliminär tidsplan har sammanställts i samverkan med entreprenör – Läs mera–> prel_tidsplan_etapp2.pdf

prel_tidsplan

Beslut / Byggstart Etapp2