I samråd med entreprenören har vi satt ‘Avtalsstopp’ till 2018.08.24, det innebär att vi måste få in anslutningsavtal & markupplåtelseavtal före detta datum för att anslutningen av fastigheten ska kunna genomföras inom projektet och till fastställd kostnad – Avtal som kommer in efter detta datum kommer att hanteras som tillkommande anslutning och offereras kund till faktisk kostnad. (= Kunden betalar 100% av kostnaden för anslutningen)

**Välj att spara ner dokumenten lokalt, öppna sedan dokumenten med adobe acrobat reader

Information om hur du fyller i anslutnings- och markupplåtelseavtal hittar du –>Här!

VIKTIGT! – Etapp2 – Avtalsstopp 2018.08.24