Telia ny kommunikationsoperatör

Under hösten/vintern 2018 kommer Telia/Zitius att överta rollen som kommunikationsoperatör i kommunens bredbandsnät. I praktiken övertar Telia/Zitius befintligt KO avtal med nätstruktur, tjänsteleverantörer och slutkunder. Med andra ord så gäller det KO avtal som kommunen har tecknat även fortsättningsvis. I