Överkalix kommun har upphandlat kommunikationsoperatör för sina kundnät (Bredbandsnät) – TERACOM vann upphandlingen och har fungerat som KO i kommunens fibernät f.o.m våren 2016 – TERACOM säljer nu sin KO verksamhet till Telia/Zitius.

Såhär skriver TERACOM i sitt PM:
“Teracom säljer kundavtalen inom KO-verksamheten till Telia/Zitius, Sveriges största kommunikationsoperatör. En överenskommelse mellan bolagen har träffats vid månadsskiftet april/maj.

En övergångsperiod tar vid på ca 5-6 månader där Telia/Zitius förbereder sig på att ta emot våra kunder och information går ut innan sommaren om hur och när detta sker.

Under övergångsperioden behöver man inte göra något. Mer information kommer kring det utbud som finns inom Telia/Zitius KO som innefattar fler tjänster än Teracoms. Har man redan en tjänst behöver man inte aktiva välja om något. Mer information kommer efter sommaren från tjänsteleverantörer och Telia/Zitius. Framförallt kommer det finnas fler, inte färre, operatörer inom Telia/Zitius KO, som tex Telias konsumenttjänster, att välja på jämfört med dagens utbud.

KO-verksamheten har utvecklats bra men passar inte in i bolagets strategi framåt. Vi är nöjda med denna uppgörelse och säkra på att Telia/Zitius kommer förvalta den väl.
Teracom är inne i en fas där verksamheten renodlas och där bolaget ser framför sig nya samhällsuppdrag. Särskilt gäller detta säkra och samhällsviktiga nät. För att kunna fokusera på detta fullt ut så har vi sålt Boxer-bolagen och nu också KO-verksamheten.”

Telia blir ny KO i stadsnätet