För markarbeten inom Bredband / Etapp2 ansvarar i nuläget följande entreprenörer:

  • Huvudentreprenad
    ELTEL Networks, Anders Nylund, 070-2039012
  • Nybyn & Allsån
    Underentreprenör gräv / schakt = BD-Maskin, Fredrik Viljegård, 070-3464909
  • Lomträsk
    Underentreprenör gräv / schakt = Markbyggnad Toivanen AB, Robert Henriksson, tel.070-6451833
Entreprenör Etapp2