Just nu har vi lite problem med inaktuella nätkartor i Nybyn & Allsån. Resultatet är att fastighetsägare som inte skrivit på något anslutningsavtal / markavtal, ändå har fått optorör framdraget till / genom sina fastigheter (På sin mark)

Den uppkommna situationen är naturligtvis olycklig. vi ser helst att optoröret kan ligga kvar på det sätt det nu ligger, nuvarande förläggning underlättar framtida anslutning av er fastighet betydligt.

vi arbetar nu tillsamans med entreprenören för att hitta vilka fastigheter som berörs, Berörda fastighetsägare kommer att kontaktas snarast möjligt.

Mera information får du av:
Ingemar Hansson – ingemar.hansson@overkalix.se – 070-1062484
Göran Larsson – goran.larsson@overkalix.se – 070-6327883

Problem med nätkartor i Nybyn