Vattenfall meddelar att planerad ombyggnation av elnätet öster om Allsån har senarelagts. Det berör våran samförläggning av bredband (Opto) från Allsån vidare österut till Lomträsk (Bredband Etapp2)

I nuläget är vår förhoppning att utbyggnaden i byn Lomträsk ska kunna genomföras som planerat, vi noterar att utbyggnaden i Nybyn & Allsån just nu dras med förseningar på minst 5-6 veckor i förhållande till ursprunglig tidsplan.

(Bild på ursprunglig tidsplan)
prel_tidsplan

Försenad utbyggnad