Inför vintern 2018/19 har nu byggnationen av bredband i Nybyn, Allsån och Lomträsk avstannat, entreprenören har städat av området för att snöröjning m.m. ska kunna fungera normalt under vintern

För det ortssammanbindande nätet gäller att vissa sträckor byggs i samverkan med Vattenfall, här pågår en del arbeten fortfarande.

Vi planerar även att starta upp den delen av projektet som omfattar upphängning av OPTO i stolplinjen mellan Nybyn & Allsån så fort som möjligt, entreprenör för den delen är NYAB Sverige AB.

BYGGSTOPP inför vintern