Överflytt till ny kommunikationsoperatör ska nu vara genomfört – Överflytten har inte gått helt smärtfritt men ‘övergångsproblemen’ ska nu vara avhjälpta. Om du fortfarande har störningar på din tjänst så ska du felanmäla detta till din tjänsteleverantör. Du kan se aktuell drifts-status och få information om ev. planerade avbrott på https://zmarket.se/privat/driftinformation

Överflytt till ny kommunikationsoperatör