Sammanställning av intresseanmälningar för bredbandsanslutning av fastigheter inom Etapp3 (projekt 774) pågår.

Om du är fast boende eller ägare av fritidshus i området längs Kalixälv norr om Nybyn upp till Jockselet / Hoppet, och intresserad av att få din fastighet ansluten till kommunens bredbandsnät, så så är det nu hög tid att göra en intresseanmälan. (Intresseanmälan är inte bindande)

Beslut om verkställighet (Politiskt beslut) – Målsättningen är att underlag för politiskt beslut om byggstart ska kunna läggas fram till kommunstyrelsens sammanträde 2019.09.11 alt. (Senast)  2019.11.11

 

Intresseanmälan Etapp3 (774)