Anläggningsarbeten i ortssammanbindande nätet upp längs Kalixälvs västra sida har nu påbörjats (Projekt 772 med finansiering via Tillväxtverket). Huvud entreprenör är NYAB, underentreprenad Erixon Entreprenad / BODEN (Schakt) och Fiber & Elkraft / Kiruna (LuftOPTO) – Arbeten med schakt av kanalisation (Optoslang) beräknas pågå t.o.m. Augusti, upphängning av LuftOPTO i stolplinje sker därefter. Områdesnät med optofiber förbereds där det finns sammanhållen bebyggelse (Avstånd mellan fastigheter med fast boende < 200m)

Uppstart ortssammanbindande nät KalixÄlvdal (772)