stolplinje

Stomfiber mellan Allsån och nybyn är delvis på plats (Luft-OPTO i stolplinge), mark kabel mellan Tallvik–>Nybyn–>Allsån planeras bli klar v.34. (Man har bl.a. stött på problem med i Opto-rör under Lill-ån mellan N.Tallvik & V.Nybyn)

NYAB med entreprenörerna: Erixsson entreprenad och Fiber & Kraft jobbar på med ortssammanbindande nät upp längs västra sidan av Kalix älv, på bilden ovan ser man ‘Fiber&Kraft’ i färd med att sätta upp OPTO-kabel i stolplinjen strax söder om Östra Rödupp (2019.08.05)

Ortssammanbindande nät