Kommunstyrelsen har nu tagit beslut om Byggstart för Etapp3. (Ks §11 2020.02.10 Dnr 185-2019) Upphandling av samhällsmaster ligger ute, upphandlingen slutförs under Februari månad. Sammanställning av förfrågningsunderlag för bredbandsteknik ‘P2M’ (Radio Access, Punkt till multipunkt) lösning samt OPTO arbeten pågår. Beräknas vara färdigt under Mars månad.

Läs mera om Etapp-3 / kalixälvdal

Pågående förläggning av ortssammanbindande OPTO-kabel sker i samverkan med Vattenfall, läs mera om det projektet under ‘Bredband till byn’ – Ortssammanbindande nät (1171)

Byggstart Etapp-3 / Kalixälvdal