Tillstånd Trafikverket

Etapp4 – Sträckan Gyljeheden ner till Hällan / Kangis längs väg E10 har avstannat p.g.a. rejäla förseningar i handläggning av tillstånd hos Trafikverket. I nuläget saknas tillstånd för förläggning av fiber, detta efter nästa ett års  handläggningstid.

Uppstart etapp4 (775)

Information – Optofiberprojekt ”Etapp 4” Överkalix kommun. Nu är vi igång med detaljprojektering för Etapp 4 – ”Bredband till Byn” Antal intresseanmälningarna har varit mycket positivt och ökar stadigt. I ‘Etapp 4’ ligger området i anslutning till väg E10 –

Planerad service

Zitius meddelar: Påverkade nät: Överkalix Stadsnät Starttid: 2019-02-27 06:00:00 Beräknad klartid: 2019-02-27 07:00:00 Klartid: – Meddelanden från Zitius: 2019-02-21 12:39  / Info till kund  /  Zitius NOC Under onsdagsmorgonen 27/2 kommer vi flytta på IPTV-trafiken i Stockholm core. Arbets utförs för

Kabelbrott

Under Torsdag f.m. skadade Vattenfall en fiberkabel vid Telegatan 1 (Inne i Bränna), någon skadeanmälan gjordes inte vid skadetillfället. Idag vid lunch lokaliserade Eltel felet på uppdrag av Zitius. Reparation pågår (Kl. Fredag 09/11 kl. 15:51) – Det är en