bredband-1

Ett snabbt bredband gör det möjligt för dig som bor på landsbygden att vara en del av det digitala samhälle som nu växer fram. I landsbygdsprogrammet satsas 3,25 miljarder kronor för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden i Sverige vilket innebär att Länsstyrelsen i Norrbotten har 205 miljoner att fördela.

Vad är då Landsbygdsprogrammet?

Landsbygdsprogrammet består av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden och löper från 2014 till och med 2020.

Läs mer på Jordbruksverkets sida om projektstöd för bredband 

Kommunens bredbandstrategi

Bredband till byn 2013–2016

Pågående / Planerade bredbandsprojekt

Inom Överkalix kommun pågår och planeras ett antal olika bredbandsprojekt.

Läs mera om Pågående / Planerade projekt inom Överkalix kommun

Etapp 1 = Svartbyn, Grelsbyn, Brännaberget, Sandudden, Vislakt, Boheden och hultet.

Etapp 2 = Nybyn, Allsån och Lomträsk

Etapp 3 = Rödupp, Mjölaskatan, Ansvar, Jockfall samt Lansjärv

Etapp 4 = Hällan, Kangis, Hedensbyn, landet, Gyljeheden och Gyljen

Etapp 5 = Allsjärv, Miekojärvi, Kypasjärv och Lansån

Vännäsberget = Vännäsberget, Furunäs (Klart & driftsatt 2015)