Status: I drift! / Projektet är avslutat!

process_punkt7

Utbyggnaden i projekt 759/760 omfattar:
1. Svartbyn, Byträsk
2. Grelsbyn, Brännaberget
3. Sandudden, Vislakt, Boheden och hultet.

Beställa bredbandstjänster
Om din fastighet redan är ansluten så kan du nu beställa bredbandstjänster från en lång rad av leverantörer!

På zMarket hittar du alla nu tillgängliga tjänsteleverantörer – Enl. uppgift från Zitius kommer även tjänster från Telia, ComHem och Telenor att finnas tillgängliga i tjänsteportalen.

zMarket_Logga
http://www.overkalix.zmarket.se
(NOTERA ! – Du kan beställa tjänster f.o.m. 2018.12.03)

Notera: Byggprojektet är avslutat! Nätet är nu i drift!
Nyanslutning till opto-nätet inom projektet är nu inte längre möjligt. Om din fastighet inte är ansluten kan det finnas möjlighet till efteranslutning. Kontakta Överkalix Kommun / Bredbandssammordnare för prisuppgift / offert. 

Planera du markarbeten inom området?
Text och material här nedan ska anses som ‘Arkivmaterial’ och kan inte åberopas vad avser kostnader och metoder för efteranslutning, kompletterande anslutning, nyanslutning o.s.v. Kartor och skisser är material från förprojektering och anger INTE faktisk / verkligt läge för OPTO-rör. Vid markarbeten ska markägare / entreprenör / maskinförare säkerställa att arbetet kan utföras utan risk / skada på OPTO anläggningen (Se bef. markavtal) – Begär alltid ledningsanvisning på http://www.ledningskollen.se

LedningskollenLogo

Projektinformation (OBS! Arkivmaterial)

Text och material här nedan ska anses som ‘Arkivmaterial’

Optofiber byggnation pågår. Markarbeten genomförs sommar/höst 2016 och vår/sommar 2017 inom hela området i följande ordning –> Start i Svartbyn därefter Grelsbyn –> Brännaberget –> Boheden / Hultet –> Sandudden / Vislakt.

Grävning av kanalisation / slang i stomme samt slang för kundanslutningar utförs sommar/höst 2016, färdigställande av anslutningar och stomnät (Inskarvning mm.) samt driftssättning utförs enl. beräkning under vinterhalvåret 2016/17.

I och med att Svartbyn och Boheden inkommit med skrivelser till Överkalix kommun om utbyggnad av bredband samt att Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020 kommit igång har kommunen initierat ett projekt som i Etapp 1 projekterar utbyggnad av bredband (fiber) till Svartbyn, Grelsbyn, Brännaberget, Sandudden & Vislakt samt Boheden & Hultet.

Stödansökan för Etapp 1 inskickad till Jordbruksverket 2015-04-27.

Projekteringskartor

OBS! Detta är ‘Preliminära’ kartskisser – Detaljprojektering görs av entreprenören på plats, i direkt anslutning till byggnationen.

Svartbyn N
Svartbyn M
Svartbyn S
Svartbyn V
Grelsbyn N
Grelsbyn S
Brännaberget
Sandudden
Vislakt
Boheden, Hultet

Intresseanmälan

Intresseanmälan kan fortfarande lämnas in, men nu är det bråttom! – Till –> Formulär för Intresseanmälan BREDBAND

NOTERA! – Efter att byggnationen genomförts och alla föranmälda anslutningar har upprättats (Byggnationen avslutad) – Kommer tillkommande anslutning att genomföras till ‘självkostnadspris’ – Begär offert! (Givna anslutningsavgifter inom bygg projektet gäller EJ!)

Bredbandsprojekt / Styrgrupp (KsAu §22 Dnr# 98-2015)
Astrid Isaksson, Överkalix Kommun, Kommunchef
Anne Jakobsson, Överkalix Kommun, Politiker
Christina Hjelm, Överkalix Kommun, Politiker
Camilla Lundmark, Överkalix Kommun, Controler
Walborg Wallström, Överkalix Kommun, Sakkunnig upphandlare
Ingemar hansson, Överkalix Kommun, Bredbandssamordnare
Göran Larsson, Överkalix Kommun, Data-IT ansvarig

Byggprojektgrupp
Överkalix kommun Bredbandssamordnare 070-1062484
Överkalix kommun IT-Chef 070-6327883
Anders Nylund, Entreprenör, Eltel, 070-2039012
Rickard Nyström, Toivanen AB, Entreprenör 070-2946609
Ev. repr. från byagrupp (Se nedan)

Svartbyn

Svartbyns Intresseförening och Ö & V Svartbyns Samfällighetsförening har i en gemensam skrivelse till kommunen ansökt om bredbands-utbyggnad till byn.

En projektgrupp har bildats och aktiviteter såsom informationsträffar, utskick & broschyrer har tagits fram – vidare kommer projektgruppen fortsätta att ta upp Intresseanmälan inom byn.

Projektgruppen Svartbyn (Byagrupp): Hulda Wirsén, Bert Persson, Dan Larsson, Jonas Berglund, Ingemar Hansson

Grelsbyn

Informationsträff genomförd den 7 maj 2016 i Folkets hus. Vi behöver få ”frivilliga” från byn som hjälper till med att ta in Intresseanmälan för anslutning, detta för att förbereda kommande upphandling av grävning och installation.

Byaprojektgrupp saknas för: Grelsbyn, Brännaberget, Sandudden, Vislakt, Boheden samt Hultet.

Överkalix kommun / IT-Kontoret / Bredband / 95681 ÖVERKALIX
Ekonomi – Ref: 1100 / 4633 / 0203
projekt 759 Brännab. Grelsbyn
projekt 760 Svartb. Boheden, Hultet, Sandudden, Vislakt

Uppdaterad 2020.02.14