Status: Projektansökan beviljad! (Finansiering klar!)

process_punkt3

Finansiering av bredbandsprojekt Etapp 3 är nu klart per 2017.11.02 (Kommunens diarie nr# 000022-2017)

Nu är det dag att beställa BREDBAND!
Projektarbetet kommer nu att övergå till faktisk beredning av byggnation, där inhämtning av anslutningsavtal och markupplåtelseavtal är prioriterat. Om du gjort intresseanmälan så är nu nästa steg att skicka in ditt anslutnings,- och markupplåtelseavtal. Fyll i dokumenten och skicka in dom till: Överkalix kommun, IT-kontorte, 95681 ÖVERKALIX

Blanketter och instruktion på hur du fyller i dom ligger –> Här!

Projektbeskrivning
Utbyggnaden omfattar byarna: Rödupp, Mjölaskatan, Ansvar, Jockfall samt Lansjärv.

p2m_bild1

I och med att byarna omfattas av Telias teknikskifte har utbyggnad av optofiber aktualiserats, Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020 är klart och kommunen initierar ett projekt som i Etapp 3 projekterar utbyggnad av ett ‘HYBRIDNÄT’ med radio access lösning i kombination med fiber till Rödupp, Mjölaskatan, Ansvar, Jockfall samt Lansjärv.

  • Stödansökan för Etapp 3 skall skickas till Jordbruksverket senast 2016-09-30
  • Byggnationen genomförs i samverkan med Vattenfall (Vissa delar)
  • Planerad byggstart vår/sommar 2017

Utbyggnaden sker i vissa delar i samverkan med Vattenfall (Opto) samt med telekom operatör vad avser radio access lösningar. Näten uppfyller krav på öppenhet för tjänsteleverantörer. Vissa skillnader vad avser tjänsteutbud kan förekomma beroende på möjlig access metod för respektive anslutning eller område. Överkalix kommun för samtal med Telia / Skanova vad avser nyttjande av bef. infrastruktur såsom tele stationer och / eller opto nät som finns anslutna till dessa (Telia / Skanova avvecklar tele stationer och koppar access i berörda byar / områden per maj 2017)

Bredbandsprojekt / Styrgrupp (KsAu §22 Dnr# 98-2015)
Astrid Isaksson, Överkalix Kommun, Kommunchef
Anne Jakobsson, Överkalix Kommun, Politiker
Christina Hjelm, Överkalix Kommun, Politiker
Camilla Lundmark, Överkalix Kommun, Controler
Walborg Wallström, Överkalix Kommun, Sakkunnig upphandlare
Ingemar hansson, Överkalix Kommun, Bredbandssamordnare
Göran Larsson, Överkalix Kommun, Data-IT ansvarig

Byggprojektgrupp
Bredbandssamordnare Ingemar Hansson 070-1062484
Göran Larsson, Data-IT ansvarig 070-6327883
Entreprenör
Entreprenör
Ev. repr. från byagrupp (Se nedan)

För att säkerställa samhället och allmänhetens behov av moderna kommunikationslösningar etableras infrastruktur i form av samhällsmast och områdesnod inom området. Anläggningarna skall möjliggöra trådbunden (Optofiber) alt. trådlös access med hög överföringskapacitet. 1Gbps / 100Mbps eller 10Mbps via optofiber alt. maximalt 500Mbps via PMP access teknik (Radio)

Rödupp
Projektgruppen (Byagrupp): Thomas Nilsson, Börje Glim, Annika Glim

Mjölaskatan
Projektgruppen (Byagrupp): SAKNAS!

Ansvar
Projektgruppen (Byagrupp): SAKNAS!

Jockfall
Projektgruppen (Byagrupp): Roland Nilsson, Gurli Brännvall

Lansjärv
Projektgruppen (Byagrupp): SAKNAS!

I Lansjärv har regionnätet förlagts i mark under sommaren 2015, stomnät är förberett med skarvpunkter på tre platser i byn.

Projekteringskartor

OBS! Detta är ‘Preliminära’ kartskisser – Detaljprojektering görs av entreprenören på plats, i direkt anslutning till byggnationen.

Överkalix kommun / IT-Kontoret / Bredband / 95681 ÖVERKALIX
Ekonomi – Ref: 1140 / 4633 / 0203 / projekt 774

Rev. 2018.03.15