Status: Byggstart!
Upphandling av samhällsmaster och bredbandsteknik pågår!

process_punkt4

Utbyggnaden i objekt 1173 omfattar (Tidigare projekt 774)
1. Kalixälv, Holmfors, Stråkan, S.Rödupp, V.Rödupp, Strömsnäs, Vilkos
2. Ö. Stråkan, Ö.Rödupp, Mjölaskatan, Vinnäset, Lillselet
3. Bredseludden, Ansvar, Jockfall samt Lansjärv.

Uppdatering 2020.02.11
Kommunstyrelsen har nu tagit beslut om Byggstart för Etapp3. (Ks §11 2020.02.10 Dnr 185-2019) Upphandling av samhällsmaster ligger ute, upphandlingen slutförs under Februari månad. Sammanställning av förfrågningsunderlag för bredbandsteknik ‘P2M’ (Radio Access, Punkt till multipunkt) lösning samt OPTO arbeten pågår. Beräknas vara färdigt under Mars månad.

Pågående förläggning av ortssammanbindande OPTO-kabel sker i samverkan med Vattenfall, läs mera om det projektet under ‘Bredband till byn’ – Ortssammanbindande nät (1171)

Uppdatering 2019.07.17
Just nu pågår sammanställning av förfrågningsunderlag för upphandling av samhällsmaster och bredbandsteknik

Uppdatering 2019.06.24
Anläggningsarbeten i ortssammanbindande nätet upp längs Kalixälvs västra sida har påbörjats. Entreprenör är NYAB, underentreprenad Erixon Entreprenad / BODEN (Schakt) och Fiber & Elkraft / Kiruna (LuftOPTO)

Uppdatering 2018.10.01
Insamling och sammanställning av intresseanmälningar inför politiskt beslut (Pågår)

Uppdatering 2017.11.02
Finansiering av bredbandsprojekt Etapp 3 är nu klart per 2017.11.02 (Kommunens diarie nr# 000022-2017)

Nu är det dag att beställa BREDBAND!
Projektarbetet kommer nu att övergå till faktisk beredning av byggnation, där inhämtning av anslutningsavtal och markupplåtelseavtal är prioriterat. Om du gjort intresseanmälan så är nu nästa steg att skicka in ditt anslutnings,- och markupplåtelseavtal. Fyll i dokumenten och skicka in dom till: Överkalix kommun, IT-kontorte, 95681 ÖVERKALIX

Blanketter och instruktion på hur du fyller i dom ligger –> Här!

Projektbeskrivning
p2m_bild1

I och med att byarna omfattas av Telias teknikskifte har utbyggnad av optofiber aktualiserats, Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020 är klart och kommunen initierar ett projekt som i Etapp 3 projekterar utbyggnad av ett ‘HYBRIDNÄT’ med radio access lösning i kombination med fiber till Rödupp, Mjölaskatan, Ansvar, Jockfall samt Lansjärv.

  • Stödansökan för Etapp 3 skall skickas till Jordbruksverket senast 2016-09-30
  • Byggnationen genomförs i samverkan med Vattenfall (Vissa delar)
  • Planerad byggstart vår/sommar 2017

Utbyggnaden sker i vissa delar i samverkan med Vattenfall (Opto) samt med telekom operatör vad avser radio access lösningar. Näten uppfyller krav på öppenhet för tjänsteleverantörer. Vissa skillnader vad avser tjänsteutbud kan förekomma beroende på möjlig access metod för respektive anslutning eller område. Överkalix kommun för samtal med Telia / Skanova vad avser nyttjande av bef. infrastruktur såsom tele stationer och / eller opto nät som finns anslutna till dessa (Telia / Skanova avvecklar tele stationer och koppar access i berörda byar / områden per maj 2017)

Bredbandsprojekt / Styrgrupp (Ks 2020.02.10)
Anna-Greta Brodin, Överkalix Kommun, Kommundirektör
Agneta Suikki, Överkalix Kommun, Ekonomichef
Walborg Wallström, Överkalix Kommun, Sakkunnig upphandlare
Överkalix Kommun, Bredbandssamordnare
Överkalix Kommun, Data-IT ansvarig
Niclas Hökfors, Överkalix Kommun, Politiker
Christina Hjelm, Överkalix Kommun, Politiker

Byggprojektgrupp
Överkalix kommun Bredbandssamordnare 070-1062484
Överkalix kommun IT-Chef 070-6327883
Entreprenör
Entreprenör
Ev. repr. från byagrupp (Se nedan)

För att säkerställa samhället och allmänhetens behov av moderna kommunikationslösningar etableras infrastruktur i form av samhällsmast och områdesnod inom området. Anläggningarna skall möjliggöra trådbunden (Optofiber) alt. trådlös access med hög överföringskapacitet. 1Gbps / 100Mbps eller 10Mbps via optofiber alt. maximalt 500Mbps via PMP access teknik (Radio)

Rödupp
Projektgruppen (Byagrupp): Thomas Nilsson, Börje Glim, Annika Glim

Mjölaskatan
Projektgruppen (Byagrupp): SAKNAS!

Ansvar
Projektgruppen (Byagrupp): SAKNAS!

Jockfall
Projektgruppen (Byagrupp): Roland Nilsson

Lansjärv
Projektgruppen (Byagrupp): SAKNAS!

I Lansjärv har regionnätet förlagts i mark under sommaren 2015, stomnät är förberett med skarvpunkter på tre platser i byn.

Projekteringskartor

OBS! Detta är ‘Preliminära’ kartskisser – Detaljprojektering görs av entreprenören på plats, i direkt anslutning till byggnationen.

Faktura adress / Ekonomi ref.
Överkalix kommun / IT-Kontoret / Bredband / 95681 ÖVERKALIX
Ekonomi – Ref: 1101.0253
Objekt 1173

Rev. 2020.02.11