Status: Projektansökan beviljad! (Finansiering klar!)

process_punkt3

Utbyggnaden omfattar byarna: Hällan, Kangis, Hedensbyn, Landet och Gyljeheden

Finansiering av bredbandsprojekt Etapp 4 är nu klart per 2017.11.02 (Kommunens diarie nr# 000022-2017)

Nu är det dag att beställa BREDBAND!
Projektarbetet kommer nu att övergå till faktisk beredning av byggnation, där inhämtning av anslutningsavtal och markupplåtelseavtal är prioriterat. Om du gjort intresseanmälan så är nu nästa steg att skicka in ditt anslutnings,- och markupplåtelseavtal. Fyll i dokumenten och skicka in dom till: Överkalix kommun, IT-kontorte, 95681 ÖVERKALIX

Blanketter och instruktion på hur du fyller i dom ligger –> Här!

Projektbeskrivning
Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020 är klart och kommunen initierar ett projekt som i Etapp 4 projekterar utbyggnad av bredband (fiber) till Hällan, Kangis, Hedensbyn, Landet och Gyljeheden.

  • Stödansökan för Etapp 4 är inlämnad till Jordbruksverket
  • Byggnationen genomförs i samverkan med Vattenfall (Vissa delar)
  • Planerad byggstart vår/sommar 2018-2019

Samråd enl. miljöbalken, kulturmiljölagen, andra ledningsägare, trafikverket ska genomföras inom projektet.

Bredbandsprojekt / Styrgrupp (KsAu §22 Dnr# 98-2015)
Astrid Isaksson, Överkalix Kommun, Kommunchef
Anne Jakobsson, Överkalix Kommun, Politiker
Christina Hjelm, Överkalix Kommun, Politiker
Camilla Lundmark, Överkalix Kommun, Controler
Walborg Wallström, Överkalix Kommun, Sakkunnig upphandlare
Ingemar hansson, Överkalix Kommun, Bredbandssamordnare
Göran Larsson, Överkalix Kommun, Data-IT ansvarig

Byggprojektgrupp
Bredbandssamordnare (Vakant)
Göran Larsson, Data-IT ansvarig
Entreprenör
Entreprenör
Ev. repr. från byagrupp (Se nedan)

Hedensbyn / Hällan / Kangis
Projektgruppen (Byagrupp): SAKNAS!

Gyljeheden / Landet
Projektgruppen (Byagrupp): SAKNAS!

Projekteringskartor

OBS! Detta är ‘Preliminära’ kartskisser – Detaljprojektering görs av entreprenören på plats, i direkt anslutning till byggnationen.


Överkalix kommun / IT-Kontoret / Bredband / 95681 ÖVERKALIX
Ekonomi – Ref: 1140 / 4633 / 0203 / projekt 775

Rev. 2017.11.02