Status: Pågående!

process_punkt4

Utbyggnaden i objekt 1174 omfattar (Tidigare projekt 773)
1. Hällan, Kangis, Hedensbyn
2. Landet, Svedjan och Gyljeheden

Uppdaterat
2020.02.10 Tillstånd från Trafikverket nu klart för OPTO i vägområdet längs vag E10. Byggnationen beräknas kunna återupptas ca: 2020-v.18

2019.10.10 Trafikverket dröjer med sin tillståndsgivning för förläggning inom vägområdet vid väg E10, ny reviderad ansökan har lämnats in. Arbetet med områdesnätet har nu avstannat (Kommer antagligen att avslutas inför vintern)

2019.06.06 Komplettering av områdesnät på Hällan och i Hedensbyn pågår, man nyttjar dom opto-rör som har samförlagts i samverkan med Vattenfall sommaren 2018

2017.11.02.Finansiering av bredbandsprojekt Etapp 4 är nu klart per 2017.11.02 (Kommunens diarie nr# 000022-2017)

Nu är det dag att beställa BREDBAND!
Projektarbetet kommer nu att övergå till faktisk beredning av byggnation, där inhämtning av anslutningsavtal och markupplåtelseavtal är prioriterat. Om du gjort intresseanmälan så är nu nästa steg att skicka in ditt anslutnings,- och markupplåtelseavtal. Fyll i dokumenten och skicka in dom till: Överkalix kommun, IT-kontorte, 95681 ÖVERKALIX

Blanketter och instruktion på hur du fyller i dom ligger –> Här!

Projektbeskrivning
Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020 är klart och kommunen initierar ett projekt som i Etapp 4 projekterar utbyggnad av bredband (fiber) till Hällan, Kangis, Hedensbyn, Landet och Gyljeheden.

  • Stödansökan för Etapp 4 är inlämnad till Jordbruksverket
  • Byggnationen genomförs i samverkan med Vattenfall (Vissa delar)
  • Planerad byggstart vår/sommar 2018-2019

Samråd enl. miljöbalken, kulturmiljölagen, andra ledningsägare, trafikverket ska genomföras inom projektet.

Bredbandsprojekt / Styrgrupp (Ks 2020.02.10)
Anna-Greta Brodin, Överkalix Kommun, Kommundirektör
Agneta Suikki, Överkalix Kommun, Ekonomichef
Walborg Wallström, Överkalix Kommun, Sakkunnig upphandlare
Överkalix Kommun, Bredbandssamordnare
Överkalix Kommun, IT-Chef
Niclas Hökfors, Överkalix Kommun, Politiker
Christina Hjelm, Överkalix Kommun, Politiker

Byggprojektgrupp
Överkalix kommun Bredbandssamordnare 070-1062484
Överkalix kommun IT-Chef 070-6327883
Anders Nylund, Huvud Entreprenör, Eltel, 070-824 54 25
Entreprenör
Ev. repr. från byagrupp (Se nedan)

Hedensbyn / Hällan / Kangis
Projektgruppen (Byagrupp): SAKNAS!

Gyljeheden / Landet
Projektgruppen (Byagrupp): SAKNAS!

Projekteringskartor

OBS! Detta är ‘Preliminära’ kartskisser – Detaljprojektering görs av entreprenören på plats, i direkt anslutning till byggnationen.

Faktura adress / Ekonomi ref.
Överkalix kommun / IT-Kontoret / Bredband / 95681 ÖVERKALIX
Ekonomi – Ref: 1101.0254
Objekt 1174

Rev. 2020.02.11