Status: Projektansökan beviljad! (Finansiering klar!)

process_punkt3

Omfattar byar / områden: Allsjärv, Miekojärvi, Kypasjärvi & Lansån
(+ Kan bli aktuellt i andra byar byar / områden som inte berörs av etapp 1—4)

Finansiering av bredbandsprojekt Etapp 5 är nu klart per 2017.11.02 (Kommunens diarie nr# 000022-2017)

Nu är det dag att beställa BREDBAND!
Projektarbetet kommer nu att övergå till faktisk beredning av byggnation, där inhämtning av anslutningsavtal och markupplåtelseavtal är prioriterat. Om du gjort intresseanmälan så är nu nästa steg att skicka in ditt anslutnings,- och markupplåtelseavtal. Fyll i dokumenten och skicka in dom till: Överkalix kommun, IT-kontorte, 95681 ÖVERKALIX

Blanketter och instruktion på hur du fyller i dom ligger –> Här!

Projektbeskrivning
Projektet ’Etapp 5’ ska verka för att snabba, stabila och kostnadseffektiva kommunikations lösningar finns att tillgå för företag, näringsidkare och enskilda fastighetsägare inom kommunen.

Inom projektet ska man identifiera, utvärdera och synliggöra möjliga kommunikations lösningar i dom byar / områden som inte omfattas av annan infrastruktur för BREDBAND

Samhällsmaster
Etablering av fast infrastruktur på för samhället strategiska platser. Dessa skall kunna upplåtas för nya och befintliga operatörer av 4G / LTE nätverk. Infrastrukturen ska möjliggöra en förtätning av nya och befintliga mobila nätverk för ökad kapacitet, stabilitet och om möjligt ökad redundans i dom mobila näten.

Samhällsmasterna ska även kunna användas för provisionerade bredbandstjänster motsvarande ’Trippleplay’ med s.k. Punkt till MultiPunkt teknik (P2M/PMP Radio accessnät) med kapacitet om minst 100Mbps (Downlink)

Beskrivning
Samhällsmasterna utgör etablering av fast infrastruktur på för samhället strategiska platser. Dessa skall kunna upplåtas för nya och befintliga operatörer av 4G / LTE nätverk. Infrastrukturen ska möjliggöra en förtätning av nya och befintliga mobila nätverk för ökad kapacitet, stabilitet och om möjligt ökad redundans i befintliga och nya mobila nät.
Samhällsmasterna ska även kunna användas för provisionerade bredbandstjänster motsvarande ’Trippleplay’ med s.k. Punkt till MultiPunkt teknik (P2M/PMP Radio accessnät) med kapacitet om minst 100Mbps eller  mera. (Downlink)

Anläggningarna består av:
1st TELEMAST SCANMAST Alfa 50m
Inkl. Prefab. Fundament / Stege / klätterskydd / Åskskydd
1st NOD Skåp
Inkl. 240/400V/50Hz Elförsörjning / UPS kapacitet
1st P2P Länk ’AirFiber’ 1Gbps nerlänk alt. Fiberanslutning
1st P2M Accesspunkt för kundanslutningar

Fig. TELEMAST SCANMAST ’Alfa’

Anläggningarna förberdes med anslutning till bef. Öppna nätstrukturer / regionnät / stadsnät eller motsvarande med erforderlig kapacitet, minst 1Gbps. Anslutning sker med optofiber där så är möjligt, alt. Övervakad P2P radiolänk typ ’AirFiber’ eller motsvarande.Bredbandsnätet kommer att bestå av ett stomnät P2P radiolänk (AirFiber) samhällsägd optofiber eller förhyrda OPTO anslutningar via Telia / Scanovas nät samt central NOD med telemast och radioaccess utrustning PMP (Punkt till Multi Punkt) – Anläggningarna kan även erbjudas för förstärkning av bef. Mobiltele nät i samverkan med bef. Operatörer (4G/LTE)

Vid NODER anläggs telemast för PMP radioaccess. Masternas höjd och placering projekteras för att klarar s.k. ’near-LOS’ anslutningar, höjd minst 10-15m över det befintliga trädtopparna. I praktiken innebär detta en masthöjd om MINST 35meter. Vidare förutsätter detta att man accepterar att vissa fastigheter kan komma behöva placera CPE på hustak eller mindre master för att kunna erhålla säker / stabil anslutning. Större fasta anläggningar typ samlingslokaler, turistanläggningar samt viktigare kommunala anläggningar kan med fördel anslutas med OPTO om dessa ligger inom lämpligt avstånd till respektive NOD.

I nuläget paneras samhällsmaster på fyra strategiska platser inom kommunen, masterna utgör underlag för utbyggnaden av BREDBAND inom kommunen (Fler kan tillkomma)

Bredbandsprojekt / Styrgrupp (Ks 2020.02.10)
Anna-Greta Brodin, Överkalix Kommun, Kommundirektör
Agneta Suikki, Överkalix Kommun, Ekonomichef
Walborg Wallström, Överkalix Kommun, Sakkunnig upphandlare
Överkalix Kommun, Bredbandssamordnare
Överkalix Kommun, IT-Chef
Niclas Hökfors, Överkalix Kommun, Politiker
Christina Hjelm, Överkalix Kommun, Politiker

Byggprojektgrupp
Bredbandssamordnare 070-1062484
IT-Chef 070-6327883
Entreprenör
Entreprenör
Ev. repr. från byagrupp (Se nedan)

För att säkerställa samhället och allmänhetens behov av moderna kommunikationslösningar etableras infrastruktur i form av samhällsmast och områdesnod inom området. Anläggningarna skall möjliggöra trådbunden (Optofiber) alt. trådlös access med hög överföringskapacitet. 1Gbps / 100Mbps eller 10Mbps via optofiber alt. maximalt 500Mbps via PMP access teknik (Radio)

Lansån
Projektgruppen (Byagrupp): SAKNAS!

Kypasjärvi
Projektgruppen (Byagrupp): SAKNAS!

Allsjärv
Projektgruppen (Byagrupp): SAKNAS!

Miekojärvi
Projektgruppen (Byagrupp): SAKNAS!

SAMHÄLLSMAST Lansån (Skiss)
SAMHÄLLSMAST Kypsajärvi (Skiss)
SAMHÄLLSMAST Allsjärv (Skiss)
SAMHÄLLSMAST Miekojärvi (Skiss)

Rev. 2017.11.02