Status: Byggnation PÅGÅR!

process_punkt4

2019.07.19 Arbeten med schakt av kanalisation (Optoslang) beräknas pågå t.o.m. Augusti, upphängning av LuftOPTO i stolplinje sker därefter. Områdesnät med optofiber förbereds där det finns sammanhållen bebyggelse (Avstånd mellan fastigheter med fast boende < 200m)

2019.07.15 Arbetet med sammanställning av förfrågningsunderlag (FFU) för upphandling av telemaster och nod anläggningar har påbörjats.

Byggnationen av ortssammanbindande nät görs med medfinansiering via Tillväxtverket.

Utbyggnaden i TVV objekt 1171 omfattar (Tidigare projekt 772)
1. Området längs Kalixälvdal, från byn Kalixälv upp till Jockfall och Jockselet (Pågår!)
2. Sträckning (N.Tallvik) –> Nybyn –> Allsån till Lomträsk (Pågår!)
3. (Hultet) –> Lättåsen –> Snårberget –> Svartträsk –> Svartberget –> Kyppasjärvi (Pågår!)

Projektet omfattar ENDAST ortssammanbindande nät, områdesnät & kundanslutningar kan INTE ingå i projektet.

Utbyggnaden av ortssammanbindande nät pågår i samverkan med vattenfall. Dom ortssammanbindande nät som byggs ska användas för anslutning av områdesnät & kundanslutningar i andra bredbandsprojekt.

1. Områdesnät och samhällsmaster i ‘Etapp 3‘ – Objekt 1173 (Tidigare projekt 774)
2. Områdesnät i bredbandsprojekt i ‘Etapp 2‘ – Objekt 1172 (Tidigare projekt 773)
3. Samhällsmaster i ‘Etapp 5‘ – Objekt 1175 (Tidigare projekt 776)

Utbyggnaden har upphandlats i enlighet med LoU (Dnr# 2018-726) – Huvud entreprenör är NYAB, underentreprenad Erixon Entreprenad / BODEN (Schakt) och Fiber & Elkraft / Kiruna (LuftOPTO)

Samråd enl. miljöbalken, kulturmiljölagen, andra ledningsägare, trafikverket har genomförts.

Bredbandsprojekt / Styrgrupp (Ks 2020.02.10)
Anna-Greta Brodin, Överkalix Kommun, Kommundirektör
Agneta Suikki, Överkalix Kommun, Ekonomichef
Walborg Wallström, Överkalix Kommun, Sakkunnig upphandlare
Överkalix Kommun, Bredbandssamordnare
Överkalix Kommun, IT Chef
Niclas Hökfors, Överkalix Kommun, Politiker
Christina Hjelm, Överkalix Kommun, Politiker

Byggprojektgrupp
Överkalix kommun Bredbandssamordnare 070-1062484
Överkalix kommun IT-Chef 070-6327883
Entreprenörer, berörda markägare enl. behov

Faktura adress / Ekonomi ref.
Överkalix kommun / IT-Kontoret / Bredband / 95681 ÖVERKALIX
Ekonomi – Ref: 1101.0251
Objekt 1171

Rev. 2020.02.11


tillvaxtverket_loggaEU-LoggaOverkalix_kommun_wide_cmyk