Status: Byggnation PÅGÅR!

 

process_punkt4

2019.07.19 Arbeten med schakt av kanalisation (Optoslang) beräknas pågå t.o.m. Augusti, upphängning av LuftOPTO i stolplinje sker därefter. Områdesnät med optofiber förbereds där det finns sammanhållen bebyggelse (Avstånd mellan fastigheter med fast boende < 200m)

2019.07.15 Arbetet med sammanställning av förfrågningsunderlag (FFU) för upphandling av telemaster och nod anläggningar har påbörjats.

Byggnationen av ortssammanbindande nät görs med medfinansiering via Tillväxtverket.

Utbyggnaden i TVV projekt 772 omfattar
1. Området längs Kalixälvdal, från byn Kalixälv upp till Jockfall och Jockselet (Pågår!)
2. Sträckning (N.Tallvik) –> Nybyn –> Allsån till Lomträsk (Pågår!)
3. (Hultet) –> Lättåsen –> Snårberget –> Svartträsk –> Svartberget –> Kyppasjärvi (Pågår!)

Utbyggnaden av ortssammanbindande nät pågår i samverkan med vattenfall. Dom ortssammanbindande nät som byggs ska användas för anslutning av områdesnät i andra bredbandsprojekt.

1. Områdesnät och samhällsmaster i ‘Etapp 3’ – Projekt 774
2. Områdesnät i bredbandsprojekt i ‘Etapp 2’ – Projekt 773
3. Samhällsmaster i ‘Etapp 5’ – Projekt 776

Utbyggnaden har upphandlats i enlighet med LoU (Dnr# 2018-726) – Huvud entreprenör är NYAB, underentreprenad Erixon Entreprenad / BODEN (Schakt) och Fiber & Elkraft / Kiruna (LuftOPTO)


tillvaxtverket_loggaEU-LoggaOverkalix_kommun_wide_cmyk