process_punkt5

Kundanslutningen omfattar: Framdragning av optorör (Microrör) från stomnät (Multiduct) till avlämningspunkt vid tomtgräns eller maximalt 25 meter från den byggnad som ska anslutas inom fastigheten. Vid avlämningspunkten lämnas erf. material för anslutningen. Material för kundanslutningen ingår med överenskommet antal meter optorör och skyddsband – För färdigställande av anslutning av hus/fastighet ingår även ev. håltagning samt inskarvning av opofiber samt installation av fiberkonverter / CPE.

kundanslutning1 Grav_pa_egen tomt
Avlämningspunkt & Gräv på egen tomt

Fastighetsägarens ansvar – Från avlämningspunkten ansvarar fastighetsägaren för grävning och förläggning av opto rör / skyddsnät fram till huset. Läs mera om hur du gräver på din egen fastighet i anslutnings Guiden ‘Så här går det till!‘

Du gräver själv på din egen tomt, material för din kundanslutning avlämnas vid tomtgränsen eller maximalt 25 meter från ditt hus. Om du behöver mera (Extra) slang + markeringsnät kontaktar du entreprenören som arbetar med kundanslutningar i din by / ditt område, eller i andrahand kommunen.

Läs mera om hur du gräver på din egen fastighet i anslutnings Guiden –> Så här går det till!

Nästa steg i processen är –> INKOPPLING

Rev 2017.05.02