process_punkt7

Nätet är nu driftssatt och klart! – Kunderna kan nu beställa tjänster via kundportalen https://ko.teracom.se/overkalix

tjanster
Tjänstepportal http://ko.teracom.se/overkalix

I tjänsteportalen presenteras alla tillgängliga tjänsteleverantörer och tjänster. I nuläget är elva (11) leverantörer tillgängliga med totalt ett 30 tal olika tjänster. Alla leverantörer erbjuder minst två tjänster. (Internet access & IP-Telefoni). Två leverantörer erbjuder även TV-Tjänster, utöver detta erbjuder vissa leverantörer specialtjänster som t.ex. online backup.

Fel på bredbandstjänst
Aktiv kund kontaktar kundtjänst för den tjänst man har. (Boxer, Banhof, T3, AllTele o.s.v.)

Fel på optokabel
Om du fått fel på själva optokabeln ska du kontakta Överkalix kommun / Data-IT avdelningen 0926-74000 (Skadad vid tapetsering, grävning o.s.v.)

INNAN NI GRÄVER!!! – Anmäl / Kontrollera på: http://ledningskollen.se