Entreprenör Etapp2

För markarbeten inom Bredband / Etapp2 ansvarar i nuläget följande entreprenörer: Huvudentreprenad ELTEL Networks, Anders Nylund, 070-2039012 Nybyn & Allsån Underentreprenör gräv / schakt = BD-Maskin, Fredrik Viljegård, 070-3464909 Lomträsk Underentreprenör gräv / schakt = Markbyggnad Toivanen AB, Robert Henriksson,

Telia ny kommunikationsoperatör

Under hösten/vintern 2018 kommer Telia/Zitius att överta rollen som kommunikationsoperatör i kommunens bredbandsnät. I praktiken övertar Telia/Zitius befintligt KO avtal med nätstruktur, tjänsteleverantörer och slutkunder. Med andra ord så gäller det KO avtal som kommunen har tecknat även fortsättningsvis. I

Uppställningsplatser Etapp2

Vi behöver bra uppställningsplatser för det material som ska användas under byggnationen. Lämpliga platser / områden bör vara hårdgjord yta med direkt access till byaväg (Större väg) (Helst centralt i byn) Uppställningsplatserna behövs under tidsperiod: Maj-2018 –> September-2019 Under byggtiden