process_punkt1

  • Allt startar med din intresseanmälan!

För att kunna starta upp ett projekt för att så småningom kunna bygga ut bredband så måste det finnas ett antal intresserade i din by / ditt område. (Någon som vill ha bredband via t.ex. optofiber)

På denna sida beskriver vi den process som sedan startas upp med projektering / projektansökan för utbyggnad av bredband i din by / ditt område.

Gör din intresseanmälan –> Online!


Uppdaterad 2016.09.08