QnA
Vanliga frågor om bredbandsutbyggnad


Här kan du få svar på några vanliga frågor om bredbandsutbyggnad.

Hur fungerar bredband?

– Ett samlingsnamn för snabb uppkoppling till internet och även för andra tjänster som kräver hög bandbredd. Fiberoptisk kabel är det bästa valet för uppkoppling. Möjliggör åtkomst till alla typer av tjänster såsom tv, telefoni, internet med mer

Vad är då skillnaden mellan dagens kopparnät och fiber?

– Kopparnät när man talar om villor är telefonledningen in till huset, här finns möjlighet att använda ADSL (som är vanligast) för uppkoppling mot en tjänsteleverantör (Telia, Bredbandsbolaget med flera). Här sker liten eller ingen utveckling och lösningen medger inte heller ”snabb” uppkoppling.

– Fiber är det medium som är framtidssäkert för kommunikation, och medger väldig höga uppkopplingshastigheter.

Ska alla byar få fiber?

– Det är vår förhoppning – och viktigt är att vi får in er intresseanmälan som underlag för detta.

När?

– Aktuell information om utbyggnadstakt läggs ut på webbsidan http://bredband.overkalix.se (Den här sidan) – Sidan uppdateras löpande, här samlar vi all information om pågående och planerade utbyggnadsprojekt.

Vem kommer att äga nätet och svara för underhåll?

– Överkalix kommun kommer att äga nätet och svara för underhåll (genom upphandlad entreprenör).

Hur många Mbit/s (Miljoner bit per sekund)?

– Tanken är att leverera minst 100 Mbit/s per hushåll initialt – Nätet i sin helhet byggs för att klara anslutningar med upp till 1 Gbit per sekund.

Vad kommer det att Kosta?

– Engångsavgiften för en anslutning är satt till 16000 kronor per fastighet, vi ska försöka hålla detta som ”max-tak” så långt det är möjligt.

Vad ingår i den kostnaden?

– Grävning fram till fastighetsgränsen (alternativt till ca 25m från fastigheten) och sedan inkoppling av en fiber, detta görs efter att fastighetsägaren själv ordnat med grävning fram till önskad anslutningspunkt. I anslutningen ingår även en s.k. fiberkonverter. Läs mera under ‘Byggprocessen’ Punkt 4. ‘Kundanslutning’

– Tjänster som t.ex. internet / telefoni / TV ingår INTE i anslutningen! – När din anslutning är klar och aktiv kan du beställer tjänster i stadsnätets ‘Tjänsteportal

– Utrustning för leverans av specifik tjänst som t.ex. Bredbandsrouter, TV-Mottagare o.s.v. ingår INTE, sådan utrustning tillhandahålls av din tjänsteleverantör.

Finns det möjlighet till finansiering av den privata delen?

– Sparbanken Nord, Överkalix kan erbjuda ett ”FIBER-LÅN” – besök det lokala kontoret på Storgatan 42 (tel. 0771-23 00 23) för mera information.

Vilka tjänster kommer att finnas tillgängliga i nätet?

– Tjänsteutbudet utvecklas hela tiden. Aktuell lista med tillgängliga leverantörer och tjänster hittar du i stadsnätets ‘Tjänsteportal

Notera att din anslutning måste vara klar och aktiverad innan du kan göra några beställningar i portalen. Normalt så får du information (Reklam) från tjänsteleverantörerna hemskickad till dig när du kan börja att beställa tjänster.

Vem har ansvar för den installerade anläggningen?
Den utrustning som installeras för din fasta fiberanslutning ingår i ‘bredbands’ leveransen och är fastighetsägarens egendom. Normalt omfattar detta kabelrör, optofiber från avlämningspunkt (Tomtgräns) fram till anslutningspunkt i byggnad, samt ODF (Passiv fiber kontakt) och aktiv fiberkonverter inne i byggnad. (Se skiss nedan)

Alla ingrepp som sker inom den egna fastigheten sker på fastighetsägarens ansvar. Om du planerar att tapetsera, renovera eller bygga om, och arbetet berör din fasta fiberinstallation så har du ansvaret! (Jämför ditt ansvar för fastighetens EL-Anläggning, vill du skruva loss din elmätare eller ditt proppskåp, så då gör du det på eget ansvar!) – Om du anlitar en entreprenör, elektriker eller en målare, görs eventuella alla ingrepp fortfarande på beställning av dig.

LedningskollenLogo

Vid markarbeten såsom, dränering, plantering av träd, bygge av staket o.s.v. ansvarar fastighetsägaren för att arbetet utförs så att fiberanläggningen inte skadas (Se markavtal §2.e) – Begär alltid kabelutsättning i god tid via http://bredbandskollen.se för att undvika skador, utsättning av opto-fiber är kostnadsfri! Läs mera om vad som gäller i ditt Kund & Markavtal

Frågor som inte besvaras ovan?

Kontakta gärna Göran Larsson på kommunen

Helst via e-post eller SMS: bredband[a]overkalix.se (Byt ut [a] mot ett @ / 070-6327883