mobilt_bredband

Överkalix kommun i samverkan med region Norrbotten och företaget TäckningskollenTM ,-genomför en leverantörsoberoende täckningskontroll av verksamma mobil operatörer inom kommunens område.

Insamlingen av mätdata sker i samverkan med renhållningen & hemtjänsten under några veckor, med start under maj månad 2017. Det insamlade materialet (Mät-Data) kommer att finnas tillgängligt för verksamma inom kommunen. Materialet kan användas som underlag för bedömning av funktion för bl.a. fast (Mobil) bredbands installation, mobila larm och larmutrustning basserad på 2G / 3G / 4G teknik. Visst material finns att tillgå redan nu via TäckningskollenTM http://tackningskollen.se

laptop

Ansvariga för projektet hos kommunen är:
IT-Ansvarig / Göran larsson – 070-632 78 83 – goran.larsson@overkalix.se
Projektledare / Ingemar Hansson – 070-106 24 84 – ingemar.hansson@overkalix.se

Projektet är ett ett samverkansprojekt som drivs av Region Norrbotten och finansieras med EU-Medel regionala utvecklingsfonden.

region_samverkan

signalforbattrande
Att vara ’uppkopplad’ är ett måste i dagens samhälle, det gäller snart sagt i alla åldrar och var man än befinner sig. Om man bor eller vistas mycket utanför större samhällen så kan det där med
uppkopplingen ställa till problem. I den här skriften har jag samlat lite tips och tankar om hur man med enkla medel och olika tekniker kan förbättra sin mobila bredbands anslutning.

Här behandlas allt från dom enklaste knepen, som att hitta en bättre placering för sin utrustning till signalförbättring med externa antenner, slutligen behandlas även möjligheten att installera en egen 3G / 4G repeater.

Informationsskrift i .pdf format ‘Signalförbättrande åtgärder