Täckningskollen

Här läggs uppdaterad information om den täckningskontroll som just nu genomförs…

Aktuella täckningskartor är tillgängligt på: http://www.tackningskollen.se

sarah_tackningskollen1 sarah_tackningskollen2
Sarah Karlsson på väg till ett företagsbesök, Täckningskollens ‘Väska 7’ är med på färden.

‘Glesbygden är stor’ säger Sarah med ett leende, säker kommunikation med tillräcklig kapacitet är livsviktigt för alla som bor och verkar här. Det är väldigt viktigt för Företag och näringar att den här tekniken är tillgänglig och att den fungerar, t.ex. skogsnäringen som verkar i hela våran kommun är helt beroende av att det fungerar. Sarah’s inhopp som ‘Täckningskollare’ är högst tillfällig då sopbilen bara kör runt i centralorten denna vecka. Nästa vecka åker mätväskan åter med på ordinarie hämtningstur.

På KsAu 22/5 förväntas man ta beslut om att bublicera mät-data så att det kan användas av alla som bor och verkar inom hela kommunen.

Det pågår även en identifiering av byar / områden / platser av intresse som kan hamna utanför planerad mätning. (Platser som inte besöks av hemtjänst/sophämtning)

region_samverkan